Möbius döngüsü: Evrensel geri dönüşüm sembolü

Möbius döngüsü: Evrensel geri dönüşüm sembolü

Bu sembol 1960’ların sonunda Gary Anderson adında 23 yaşında bir üniversite öğrencisi tarafından tasarlandı. Geri dönüşümle ilgili farkındalık yaratmak üzere düzenlenen bir yarışma için tasarlanan sembol yarışmayı kazanmakla kalmadı, bir dünya standardı haline geldi. Sonsuzluğu ve sürekliliği de ifade eden Möbius (Mobius olarak da kullanılmaktadır) döngüsünün isim ve esin kaynağı, 1858’de Alman matematikçiler August Ferdinand Möbius ve Johann Benedict Listing tarafından keşfedilen tek yüzlü geometrik şekil Möbius şerididir

Sembolün içinde yer alan üç ok, geri dönüşümün üç aşamasını temsil etmektedir. Birinci ok ‘toplama – ayrıştırma’ aşamasını, ikinci ok ‘işleme – dönüştürme’ aşamasını, üçüncü ok ise ‘satın alma – kullanma’ aşamasını ifade etmektedir. Bu süreçler hem üreticilerin geri dönüştürülmüş ham madde kullanımı ve uyguladıkları atık yönetimi politikalarını hem de tüm işletme, organizasyon ve bireysel tüketicilerin nihai ürün olarak satın aldıkları geri dönüştürülmüş ürünleri ve düzenli olarak atıklarını geri dönüşüme hazırlama ve gönderme çabalarını kapsamaktadır.

Tasarım ve renkleri çok çeşitlenen bu klasik geri dönüşüm sembolü iki farklı şekilde kullanılmaktadır. Normal kullanımında nesnenin geri dönüştürülebileceğini belirtir ve ayrıca belirtilmedikçe nesnenin geri dönüştürülmüş materyallerden üretildiğini göstermez. Bu kullanımda okların içi koyu renk veya okların etrafı çizgili içi boş/beyaz olması anlamını değiştirmez.

Geri dönüşüm okları yuvarlak içinde kullanıldığında ise nesnenin geri dönüştürülmüş materyallerden üretildiğini gösterir. Yuvarlak içinde kullanımın iki türü vardır: Koyu renk zeminde beyaz oklar nesnenin tamamen geri dönüştürülmüş materyallerden üretildiğini ifade ederken koyu renk bir çember içindeki beyaz zeminde koyu renk oklar ise nesnenin hem geri dönüştürülmüş hem de yeni (dönüştürülmemiş) materyaller birlikte kullanılarak üretildiğini gösterir. Tamamı geri dönüştürülmüş materyallerden üretilmeyen nesnelerde, bu materyallerin miktarı oransal olarak belirtilmek istendiğinde de siyah zeminli versiyon, içine nesnenin içerdiği geri dönüştürülmüş materyallerin oranı yazılarak kullanılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar