Tıbbı Cihaz Geri Dönüşüm ve Hastane Hurdası

Tıbbı Cihaz Geri Dönüşüm ve Hastane Hurdası


Tıbbi cihaz ve aletlerin gündelik kullanım sıklığı ve önemi günümüz sağlık sektöründe giderek artan bir özellik göstermektedir. Tıbbi cihaz teknolojisinde son yıllarda yaşanan ilerlemeler, insan sağlığının ele alınış biç imini ve mantığını önemli boyutlarda değiştirmiştir. Bu gelişmeler ışığında insan yaşam kalitesi ve süresi olumlu yönde etkilenmiştir.

Teknoloji her alanda ilerlemektedir. İnsanların daha uzun ve sağlıklı yaşamasını sağlayacak tıbbi cihazlar da bu ilerlemeyle birlikte geliştirilmektedir. Yeni tıp teknolojileri, tanı ve tedavi gibi amaçlara hizmet etmektedir. Günümüzde sağlık sektöründe yeni bir sayfa açılmasını sağlamıştır. Teknoloji sayesinde geliştirilen tıbbi cihazlar ve medikal ürünler hastanelerde kullanılmaktadır. On binlerce tıbbi ürün sağlık sektörünün hizmetine sunulmuştur.
Genel olarak kullanılan tıbbi cihaz, alet ve sarf malzemelerini aşağıda sıralanan ana guruplar halinde toplayabiliriz.

1.Tıbbi Görüntüleme Sistemleri


• Röntgen Cihazları (dijital ve konvansiyonel)

• Bilgisayarlı Tomografi Cihazı

• Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı

• Kemik Mineral Dansitometre Cihazı

• Anjiyografi Sistemleri

• Ultrasonografi-Doppler Cihazları

• Film Banyo Cihazları

• Gamma Kamera, PET (siklotron ), SPECT

• Radyasyon dedektörleri

2. Ameliyathane ve Solunum Cihazları

• Defibrilatör

• Ventilatör

• Elektrokoter

• Ameliyat Masaları ve Lambaları

• Kalp Akciğer Pompası, Isıtıcı- Soğutucu, Kan Isıtıcıları Cerrahi Aspiratör

• Oto transfüzyon Cihazları

3. Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Hematoloji, Genetik ve Mikrobiyoloji Cihazları


• Otoanalizör

• Kan Analiz Cihazları

• Santrifüj Cihazları

• Kan ve Kan Ürünleri Saklama Cihazları, Aferez Cihazları

• Otomatik Sekans Cihazları, PZR( Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Cihazları, DNA Çipleri Okuma ve Değerlendirme Üniteleri

• Hücre Ayırıcıları (Cell Separator), Akım Sitometri Cihazları

4. Biyolojik Sinyal İzleme Cihazları


• EKG Cihazları

• Hasta başı Monitörler

• Oksijen Saturasyonu Cihazları

• EMG, ERG cihazları

• Defibrilatör/monitörl

5. Radyoterapi Sistemleri• Lineer Akseleratör• Co-60 teleterapi cihazları

• Brakiterapi Sistemleri (intrakaviter)

• Simulatörler

6. Fizik Tedavi Cihazları


• Koşu / Yürüme Bantları

• Egzersiz Bisikletleri

• Ultrason Cihazları

• Traksiyon Cihazları

• İzokinetik Test Sistemleri

• Banyo (Su, Parafin) Cihazları

• Tens cihazları

• Kısa Dalga tedavi cihazlar

7. Optik Tıbbi Cihazlar• Endoskoplar (Gastroskop, Kolonoskop vb.)• Teleskoplar

• Mikroskoplar (elektron, laboratuvar, ameliyat, muayene)

• Işık Kaynakları (soğuk ışık kaynakları)

• Otoskop ve Oftalmoskoplar

• Lazer cihazları

8. Sterilizatör ve Etüv Cihazları• Buharlı Sterilizatörler (Otoklav)

• Kuru Hava Sterilizatörleri (Etüv)

• Gaz (EO, Hidrojen peroksit, formaldehit) Sterilizatörleri

9. Diş, KBB ve Göz Üniteleri


10. Ses ve İşitme Cihazları (Odyometre, Empedansmetre)
11. Mekanik Cihazlar ve Cerrahi Aletler
12. Tıbbi Gaz Sistemleri
13. Hemodiyaliz cihazları, Su sistemleri (deiyonize, distile, revers ozmoz)
14. Tek Kullanımlık Sarf Malzemeleri
15. Protez ve Ortezler
Tıbbı ve medikal hurdaları değerlendirmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklamanız yeterlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar