Atık ne demek?

Atık ne demek?


Atık, kullanılmış, artık istenmeyen ve çevre için zarar oluşturan her türlü maddedir. Biyoloji'de ter, üre, dışkı gibi canlı artıkları da atık olarak kabul edilir.

Atıklar teknolojik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak insani gelişme ile ilişkilidir. Endüstriyel gelişme ve kullanılan malzemelerde meydana gelen değişmelere bağlı olarak zaman içinde atıkların ortaya çıkışı değişkenlik göstermiştir. Örneğim plastik ve nükleer teknolojinin doğuşuyla yeni atık türleri ortaya çıkmıştır. Bazı atık türleri ise ekonomik değerine bağlı olarak geri dönüşüm sürecine tabii tutulur.

Bir bölgedeki atık türlerine ve miktarlarına bakıldığında o yöre halkının geçim kaynağını, yaşantısını, alışkanlıkarını vb birçok özelliği hakkında bilgi edebilmekte mümkün olmaktadır. Kentsel bölgelerden çıkan atıklarda yoğun olarak ambalaj atıkları görünürken köy ve beldelerde daha çok organik atık görülebilmektedir. Yine miktar olarak baktığımızda köy be beldelerde kente nazaran daha az miktarda atık çıkmaktadır.

Şehirlerde kişi başına oluşan atık sayısına bakacak olursak bazı şehirlerin ''Aydın 1.60 kg, Aksaray 1.59 kg, Bingöl 1.49 kg, Sivas 1.4 kg, Antalya 1.36 kg, Bolu ve Isparta 1.2 kg, Manisa 1.16 kg, Bursa 1.02 kg, Konya 1.01 kg, Adana 1 kg, Samsun 0.94 kg, Mersin 0.84 kg, Erzincan 0.76 kg, Muş 0.64 kg, Trabzon 0.5 kg, Şırnak 0.43 kg, Mardin 0.4 kg'' olduğu görülmektedir. Aslında bu rakamlara bakarak oradaki insanların tüketim alışkanlıkları hakkında bize bilgi verdiği açıkça görülmektedir.

Atık yönetimi çerçevesinde atık türleri şunlardır;

Evsel, ticari ve inşaat atıkları
İnsan sağlığını tehdit eden tehlikeli endüstriyel atıklar
Tıbbi atıklar
Nükleer ve patlama riski taşıyan yüksek seviyeli atıklar.

Ancak sanayi devriminden sonra, dünya çapında toplu ve ucuz ürünler üreten montaj hattı faaliyetleri ivmelenerek hızlanmaya başladı. Artan nüfus ve şehirleşme de bu soruna eklenince global düzeyde önlenemez bir atık problemi baş gösterdi. Bu sorun ise sıfır atık felsefesiyle günümüzde önlenmeye çalışılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar