Tıbbi atık neye denir?

Tıbbi atık neye denir?

Tıbbî atık, Sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardan oluşan atıkların genel adıdır.

Tıbbi atık, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal farmasotik atıklar ile kesici delici malzemelerdir.
Hastanelerden, kliniklerden ve doktor muayehanelerinden çıkan çeşitli atıklar ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturur. Bu atıkların, özel koşullarda saklanıp taşınması ve gerekirse işlemden geçirilerek yok edilmesi gerekir. Sağlık kuruluşlarındaki tıbbi atıklar, özelliklerine göre ayrılır. Kentlerde, belediyelere ait özel çöp kamyonlarıyla taşınıp, yok edilirler.

Genel olarak tıbbi atıkların %10-25`i enfekte atıktır.

Enfekte atık tanımına uyan başlıca atıklarİzolasyon atıkları, sargılar, bandajlar, bantlar vb.
Tüm kan ve kan ürünleri
Cerrahi müdahale ve otopsi ile alınan organ parçaları
Hemodiyaliz hastalarının kanları ile ilişkili atıklar
Kontamine tüm kesiciler, enjektörler, bistüriler
Laboratuar atıkları
Sondalar, idrar ve dışkı toplama kapları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar